Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Facebook i els riscos de la "descontextualització" de la informació

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

Facebook i els riscos de la "descontextualització" de la informació

Author:

Franck Dumortier

CRID
About Franck
Investigador sénior en el CRID
X close

Resum

Darrerament, ha augmentat dràsticament la participació en llocs de xarxes socials virtuals (en endavant, anomenats OSNS). Serveis com els conegudíssims Facebook i Myspace, o altres com Frienster, WAYN, Bebo, Orkut de Google i molts més, tenen milions d'usuaris registrats i no deixen de créixer. El model més comú d'aquests llocs es basa en la presentació dels perfils dels participants i la visualització de la seva xarxa de relacions amb els altres. Així mateix, les xarxes OSNS connecten els perfils dels participants amb les seves identitats públiques, usant noms reals o altres símbols d'identificació del món real (com fotos, vídeos, adreces electròniques, etc.) a fi de permetre la interacció i comunicació entre individus del món real. Per tant, un lloc com Facebook no es pot considerar únicament com un pati d'esbarjo per a "ens virtuals" en què les identitats són flexibles i estan desconnectades dels seus "cossos reals". La disposició d'informació de registre completa, exacta i actualitzada per part dels usuaris no solament és desitjable, sinó que és un requisit inclòs en les condicions d'ús de Facebook. Aquest requisit, junt amb la missió del servei d'organitzar la vida social real dels seus membres, suposa un incentiu important per als usuaris, instant-los a publicar únicament informació real i vàlida sobre ells mateixos. Una vegada proporcionada aquesta informació exacta, les interaccions a Facebook impliquen una amenaça per a la privacitat. En aquest informe, argumento que el principal risc per a la privacitat a Facebook és el de la "descontextualització" de la informació que proporcionen els participants. Segons la meva opinió, aquesta amenaça de la "descontextualització" es deu a tres de les característiques principals de Facebook:

1) la simplificació de les relacions socials,

2) l'àmplia difusió de la informació i

3) els efectes de globalització i normalització a la xarxa de Facebook.

El fenomen de "descontextualització" no solament és una amenaça per al dret a la protecció de dades, en el sentit del dret a controlar la identitat informativa que un ésser humà projecta en un cert context. D'una manera més fonamental, és una amenaça al dret a la privacitat com a ésser humà: el dret de l'ésser humà a ser un jo conscientment múltiple i gregari sense una discriminació injustificada.

How to Cite: Dumortier, F., 2009. Facebook i els riscos de la \"descontextualització\" de la informació. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (9), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i9.643
6
Baixades
Publicat a 17 Dec 2009.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus