Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: El programari lliure com a element de desenvolupament de l’Administració electrònica

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

El programari lliure com a element de desenvolupament de l’Administració electrònica

Author:

Francisco Antonio Huertas

Coordinador del projecte gnuLinEx
X close

Resum

En el moment actual, el conjunt de les administracions públiques es troben immerses en un procés d’implantació de la denominada Administració electrònica, els avantatges de la qual han d’estar plenament disponibles per al conjunt de la societat a partir del 31 de desembre de 2009, tal com ha fixat la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Aquest procés, que s’està desenvolupant a diferents velocitats a tot Europa, és el major repte a què s’ha enfrontat l’Administració pública per tal com suposa un canvi disruptiu en els seus esquemes de funcionament tradicionals, que trenca les barreres físiques i temporals per incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació a tots els seus processos i àmbits operatius.

El nou paradigma a què s’enfronta l’Administració és determinat per l’aplicació de les TIC com a element definitori de la mateixa e-Administració, les quals passen a ocupar un lloc prioritari dins de les polítiques de l’organització. En conseqüència, s’ha de definir el model tecnològic més adequat per al desenvolupament de les infraestructures i serveis que formin part de l’Administració electrònica amb criteris estratègics que estiguin alineats amb els objectius de l’Administració, i que en aquest cas estan inscrits en l’àmbit de la Llei 11/2007.

En aquest context, el programari lliure, els estàndards i les tecnologies de fonts obertes poden ser considerats com la millor opció per al desenvolupament d’un model tecnològic d’e-Administració a la mida de les necessitats i els objectius específics de l’Administració pública, basat en criteris estratègics de transparència, control, seguretat, interoperabilitat, accés i conservació de la informació, economia, reutilització o cooperació entre organitzacions, contra els quals difícilment poden competir les tecnologies tancades. I més enllà d’aquests criteris, l’aplicació de les tecnologies basades en el programari lliure fan possible una cosa tan fonamental com la independència tecnològica de l’organització que assegura, estén i millora el concepte de neutralitat tecnològica de l’Administració pública.

How to Cite: Huertas, F.A., 2009. El programari lliure com a element de desenvolupament de l’Administració electrònica. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (8), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i8.70
Publicat a 27 May 2009.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus