Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La cultura del diàleg i la justícia relacional com a “tercera via”

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

La cultura del diàleg i la justícia relacional com a “tercera via”

Author:

Aura Ester Vilalta

Universitat Oberta de Catalunya
X close

Resum

La “tercera via” de la justícia constituiria una aproximació teòrica i una proposta. Constatat l'esgotament dels sistemes excloents –en els àmbits social, econòmic, polític, de pensament i de justícia–, es proposa l'articulació formal d'un model de justícia que, sense renunciar a les bondats de l'actual sistema d'administració de justícia, es construeixi sobre la base de l'autonomia de la voluntat, la confiança, el coneixement i el desenvolupament tecnològic. En aquestes pàgines s'esbossen les possibles línies programàtiques i d'actuació per a la integració dels ADR/ODR –alternative dispute resolution / online dispute resolution, mètodes o processos catalitzadors d'un fenomen que ha emergit espontàniament– a fi que esdevinguin elements articuladors d'una nova ordenació síntesi de dos sistemes que, paradoxalment, havien actuat simultàniament fins a temps relativament recents.
How to Cite: Vilalta, A.E., 2009. La cultura del diàleg i la justícia relacional com a “tercera via”. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (8), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i8.65
Publicat a 26 May 2009.
Revisat

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus