Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La fi de la situació de transitorietat: la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de prot...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

La fi de la situació de transitorietat: la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ja té desenvolupament reglamentari

Author:

Mònica Vilasau

Resum

El 19 d'abril del 2008 entrà en vigor el Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD). Aquest text havia estat molt esperat pels aplicadors del dret, per les empreses de consultoria i de seguretat, per sectors del màrqueting i publicitat, per empreses dedicades a la solvència patrimonial i crèdit i, en un grau menor, pels consumidors i usuaris. La norma respon a la necessitat de dotar la Llei orgànica sobre la matèria del corresponent desenvolupament reglamentari i donar resposta a les noves necessitats de la societat de la informació constantment en evolució. En el Reglament de la LOPD es regula l'atorgament del consentiment per silenci positiu, l'atorgament del consentiment dels menors, se sistematitza l'exercici dels drets per part de l'afectat, es regulen detalladament els fitxers de màrqueting i publicitat, els de solvència patrimonial i crèdit, es dota la figura de l'encarregat d'un estatut jurídic, es proporciona tota un nou marc a les mesures de seguretat i se sistematitzen els procediments tramitats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. El text aprovat evidentment no complaurà tothom, l'existència de múltiples instàncies involucrades (estatals i autonòmiques) i de múltiples agents amb diferents perspectives fa que les solucions proporcionades no s'ajustin als ideals de tots els implicats. Tanmateix, el nou Reglament és un pas endavant en la consolidació del dret a la protecció de dades de caràcter personal, aporta major seguretat jurídica i flexibilització i s'ha de veure com una oportunitat de crear una nova cultura de protecció de dades integrada en el tractament de la informació d'una forma global.

How to Cite: Vilasau, M., 2008. La fi de la situació de transitorietat: la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ja té desenvolupament reglamentari. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (7), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i7.489
Publicat a 25 Sep 2008.
Revisat

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus