Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Editorial

Baixar

A- A+
Alt. Display

Editorial

Editorial

Author:

Fabra Pere

Resum

En un context d'un cert esgotament o crisi de legitimació de les democràcies representatives, són moltes les expectatives que, en els últims quinze anys, han generat Internet i les tecnologies de xarxa com una via per a revitalitzar el nivell i la qualitat de la participació política. Com a fruit d'aquest interès s'han posat en marxa –ja sigui impulsades pels mateixos poders públics, pels partits polítics o per iniciatives ciutadanes– experiències diverses a través de les quals s'intenta treure profit dels nous usos que permet la tecnologia per a fer realitat aquest objectiu: utilització de la Xarxa per part dels partits polítics a fi de millorar la relació amb els seus representats i possibles votants, participació a través d'Internet dels ciutadans en processos de discussió i deliberació previs a la presa de decisions polítiques, implantació del vot electrònic, etc. Ara, després d'aquests primers quinze anys, és possible ja començar a fer recompte, des d'una perspectiva informada per l'anàlisi rigorosa, dels beneficis –si n'hi ha– derivats d'aquestes experiències i valorar sense prejudicis aquelles expectatives a fi de determinar amb precisió què aporten o poden aportar de nou a una pràctica política renovada.
How to Cite: Pere, F., 2008. Editorial. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (6), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i6.461
Publicat a 21 Nov 2008.

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus