Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Activitats dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC

Baixar

A- A+
Alt. Display

Academic activities

Activitats dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC

Authors:

Ana M. Delgado ,

Mònica Vilasau,

Raquel Xalabarder

Resum

Celebració de la Jornada sobre Administració Electrònica Tributària, que analitza les principals actuacions que es poden realitzar a través de la pàgina web de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i el marc jurídic actual i futur en el qual es desenvolupen. Celebració de la Jornada sobre el Desenvolupament Reglamentari de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), dedicada a analitzar el Projecte de reglament que desenvolupa la LOPD. Celebració de la II Jornada sobre Problemes Actuals de Fiscalitat, dedicada a l'anàlisi de les principals novetats introduïdes en la regulació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques continguda en la Llei 35/2006, de 28 de novembre. Celebració del seminari Fair Use, Exceptions and Technological Protection Measures: the US and EU Approach que tractà la difícil interacció entre la protecció de les mesures tecnològiques i les excepcions recollides en les lleis de propietat intel·lectual com ara la còpia privada.

How to Cite: Delgado, A.M., Vilasau, M. and Xalabarder, R., 2007. Activitats dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (5), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i5.447
Publicat a 26 Sep 2007.

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus