Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La protecció de dades a Espanya i a la Unió Europea. Especial referència als mecanismes jurí...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

La protecció de dades a Espanya i a la Unió Europea. Especial referència als mecanismes jurídics de reacció davant la vulneració del dret a la intimitat

Author:

Elisenda Bru Cuadrada

Resum

L'imparable avenç de les tecnologies de la informació i la comunicació en la societat actual facilita el tractament i intercanvi de dades en els diferents sectors d'activitat econòmica i social. Aquest tractament massiu que les TIC possibiliten pot provocar riscos per a la intimitat, la qual cosa fa necessari dotar de protecció específica aquest àmbit dels drets de l'individu. En l'àmbit europeu, la Directiva 95/46/CE s'aprova amb la voluntat d'apropar les legislacions estatals de protecció de dades personals dels estats membres de la Unió. La transposició de la Directiva als diferents estats ha d'establir, entre altres aspectes, el règim d'infraccions i sancions que s'han d'aplicar en cas d'incompliment de les disposicions adoptades en la matèria. D'altra banda, la legislació penal protegeix també certs àmbits del dret a la intimitat en els ordenaments jurídics dels diferents estats. El present treball analitza les similituds i diferències en els mecanismes jurídics de protecció del dret a la intimitat a Espanya, Alemanya, França, Itàlia i Suècia a través de l'estudi del règim sancionador previst en les seves legislacions. La conclusió a la qual s'arriba és que les diferències entre ordenaments existeixen, malgrat l'esperit de la Directiva, que perseguia com a objectiu essencial l'harmonització en el nivell de protecció de dades personals a tots els estats membres.

How to Cite: Bru Cuadrada, E., 2007. La protecció de dades a Espanya i a la Unió Europea. Especial referència als mecanismes jurídics de reacció davant la vulneració del dret a la intimitat. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (5), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i5.443
Publicat a 26 Sep 2007.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus