Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Perspectives del dret a l'autodeterminació informativa

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

Perspectives del dret a l'autodeterminació informativa

Author:

Pablo Lucas Murillo de la Cueva

Universitat Oberta de Catalunya, ES
X close

Resum

La situació en què es troba l'ordenament jurídic espanyol en matèria de protecció de dades és en certa manera contradictòria, ja que existeix un reconeixement del caràcter fonamental del dret a la protecció de dades i un marc jurídic que el desenvolupa, però les regulacions sectorials d'aquest dret són insuficients.

En l'àmbit públic existeix normativa que té implicacions directes en el tractament de dades de caràcter personal (DCP), alguna en fase d'aprovació, que en ocasions únicament remet a la LOPD i en d'altres és una mica contradictòria amb l'esmentada llei orgànica. En qualsevol cas, l'AEPD i els tribunals hauran de ser especialment exigents en l'aplicació d'aquesta normativa, a fi de protegir no només el dret a l'autodeterminació informativa, sinó més enllà, la pròpia llibertat de les persones. El sector privat requereix una major atenció ja que no es troba subjecte a condicionaments institucionals i les DCP constitueixen un bé cada vegada més valuós sense que el ciutadà en sigui sempre conscient. En conseqüència, la informació, formació i ús de codis tipus són cada vegada més necessaris.

En definitiva, ens trobem al començament d'una nova etapa. Cal abordar la defensa del dret a la protecció de DCP amb els mitjans jurídics de què es disposa i no sembla suficient ni adequat deixar simplement a la iniciativa privada la defensa del dret fonamental a la protecció de DCP. La solució adequada per a garantir aquest dret és tant la intervenció pública com l'actuació privada, la primera dirigint i impulsant la segona. Es necessiten regulacions acordades internacionalment que vetllin per una actuació coordinada en defensa del dret a l'autodeterminació informativa.

How to Cite: Murillo de la Cueva, P.L., 2007. Perspectives del dret a l'autodeterminació informativa. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (5), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i5.438
Publicat a 26 Sep 2007.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus