Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Editorial

Baixar

A- A+
Alt. Display

Editorial

Editorial

Author:

Pere Fabra

Resum

L’anàlisi del tipus i intensitat de les respostes juridicopolítiques que els poders públics han anat donant en les últimes dues dècades als reptes plantejats per la incorporació massiva de les tecnologies –i, en particular, Internet– a tots els sectors de la vida ens mostra que avui segurament estem entrant en una nova etapa. A l’Estat espanyol, un indici d’això el tenim en la recent aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, el Projecte de llei de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i les xarxes públiques de comunicacions, o el Projecte de llei de mesures d’impuls de la societat de la informació; projectes ambdós que modifiquen la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació - LSSI).
How to Cite: Fabra, P., 2007. Editorial. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (5), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i5.435
Publicat a 21 Nov 2007.

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus