Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Administració electrònica a l'àrea de justícia

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

Administració electrònica a l'àrea de justícia

Author:

Núria Clèries

Resum

La Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, va modificar la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ), que, entre altres aspectes, va donar rang de llei a la Carta dels drets dels ciutadans davant l'Administració de justícia i va modificar radicalment l'organització de l'oficina judicial.

El nou model d'oficina judicial es basa en una estructura i organització que fa possible la introducció de metodologies de treball i criteris de gestió homogenis a totes les oficines judicials, la racionalització dels mitjans instrumentals i la incorporació de les noves tecnologies, amb la finalitat d'obtenir un servei més àgil, eficaç i de qualitat que doni una millor atenció als ciutadans.

L'estructura bàsica de la nova oficina judicial és la unitat processal de suport directe (vinculada directament al titular de l'òrgan jurisdiccional) i els serveis comuns processals (vinculats als secretaris judicials). També es creen les unitats administratives, que, sense estar integrades en l'oficina judicial, es constitueixen en l'àmbit de l'Administració de justícia. Tota aquesta nova organització està inseparablement vinculada a la implantació de les TIC i suposa, més que un canvi organitzatiu, un de cultural.

How to Cite: Clèries, N., 2007. Administració electrònica a l'àrea de justícia. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (4), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i4.415
Publicat a 28 Feb 2007.
Revisat

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus