Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Canvis organitzatius i de gestió a l'Administració local: un procés lent i poc planificat

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Canvis organitzatius i de gestió a l'Administració local: un procés lent i poc planificat

Author:

Lluís Mauri i Sellés

Resum

En aquest article es presenta el resultat de la recerca desenvolupada en el marc del Seminari d'e-Law i e-Government del doctorat sobre Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC.

El disseny metodològic aplicat en el treball de recerca esmentat es va desenvolupar a finals de l'any 2005 prenent com a punt de referència la Xarxa Telemàtica de la Província de Barcelona (XTPB) i la seva utilització per part de les corporacions locals que regenten municipis que, en aquells moments, tenien entre 5.000 i 50.000 habitants. Centrant-se en l'anàlisi de la citada xarxa de serveis als municipis i en l'observació directa de les seus virtuals dels citats ajuntaments, es va aprofundir en les dimensions interna i relacional d'aquestes institucions. Per tal de garantir la fiabilitat de la informació obtinguda i enriquir l'estudi, es va completar l'anàlisi empírica amb el tractament dels documents bàsics de gestió municipal (plantilles de personal, pressupostos...) que són d'obligada publicació en el butlletí oficial de la província i amb l'opinió del grup de directius tècnics locals implicats en la gestió diària de la Corporació més rellevants, els cossos d'habilitació nacional dels ajuntaments.

El treball suara assenyalat ha permès concloure que les administracions locals estan canviant els seus plantejaments, els seus sistemes de gestió i les seves estructures administratives; però de manera força lenta i, en la majoria de casos, com a reacció o aprofitament de serveis i recursos proveïts per altres administracions d'àmbit supramunicipal o regional. Es detecta una evident manca d'estratègia per part dels ajuntaments, que s'han afegit a una moda sense la necessària reflexió prèvia que els permetria aprofitar tot el potencial inherent al nou marc tecnològic.

How to Cite: Mauri i Sellés, L., 2007. Canvis organitzatius i de gestió a l'Administració local: un procés lent i poc planificat. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (4), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i4.410
Publicat a 28 Feb 2007.
Revisat

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus