Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Editorial

Baixar

A- A+
Alt. Display

Editorial

Editorial

Author:

Pere Fabra

Resum

La comunicació -i, més concretament, la informació que transporta- és a la base de tot ordre social. Quan els especialistes analitzen els mecanismes de suport que han articulat aquesta comunicació al llarg de la història de la humanitat distingeixen quatre grans etapes, edats o "eres": l'era de l'oralitat, l'era de l'escriptura, l'era de la impremta i, avui, l'era de les tecnologies de la comunicació. Cada nova era no substitueix l'anterior, sinó que s'hi sobreposa i, en fer-ho, augmenta el gruix de l'aparell comunicatiu -el grau d'informació disponible, el nombre de beneficiaris d'aquesta informació- i, en conseqüència, la complexitat i la densitat de les relacions socials que aquest aparell facilita: la xarxa es fa cada cop més espessa, més rica.

La política i el dret depenen dels fluxos comunicatius. Per això, la manera de fer política i les mateixes formes jurídiques s'han vist modificades al llarg de la història en funció del diferent tipus d'instrumental comunicatiu del que hom disposava. El salt de l'oralitat a l'escriptura, o de l'escriptura en suports únics a la reproducció massiva a través de la impremta, han marcat canvis culturals les plenes conseqüències dels quals no han estat visibles fins després de llargs períodes de temps. Avui som conscients que estem vivint, amb l'explosió de les tecnologies de la informació i la comunicació que té lloc a finals del segle XX, un procés de transformació social del qual només som capaços d'albirar els primers llampecs. Com diu el professor Eben Moglen en la conferència que va impartir a la UOC el curs passat -i que transcrivim en aquest número de la revista- "en molt poc temps han passat algunes coses molt importants [...]; la cultura de finals del segle XX ha estat molt enfeinada anticipant el seu propi futur".

How to Cite: Fabra, P., 2007. Editorial. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (4), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i4.409
Publicat a 21 Nov 2007.

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus