Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Intel•ligència artificial, big data i aplicacions contra la covid-19, i la privacitat i prot...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Intel•ligència artificial, big data i aplicacions contra la covid-19, i la privacitat i protecció de dades

Author:

Lorenzo Cotino Hueso

Universidad de Valencia, ES
About Lorenzo

Lorenzo Cotino Hueso (www.cotino.es) es Catedrático de la Universidad de Valencia, Investigador de la Universidad Católica de Colombia (Proyecto “Derecho y Big Data”, Grupo de Investigación en Derecho Público y TIC). IP Proyecto I+D+i Retos MICINN “Derechos y garantías frente a las decisiones automatizadas en entornos de inteligencia artificial, IoT, big data y robótica” (PID2019-108710RB-I00, 2020-2022). Ha sido magistrado suplente del TSJ Comunidad Valenciana desde el año 2000 hasta 2019. Doctor y licenciado en Derecho (UVEG), máster en la especialidad de derechos fundamentales en Barcelona (ESADE), licenciado y diplomado de Estudios Avanzados de Ciencias políticas (UNED). Premio Extraordinario de Doctorado, Ministerio Defensa, Ejército, INAP, CAC. Profesor invitado en Konstanz (Alemania) desde 2004 honorario en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Católica Cuenca, en Ecuador; con estancias de investigación en Utrech (Países Bajos) y Virginia (Estados Unidos). Investigador principal de quince proyectos de investigación, miembro de otros veintiuno, autor de diez libros y coordinador de catorce, así como de ciento cuarenta artículos o capítulos científicos. Ha impartido más de trescientas ponencias y conferencias. Dirige la red www.derechotics.com desde 2004 y desde 2019 es cofundador de la Red DAIA (Derecho Administrativo de la Inteligencia artificial). Profesor en la Universidad de Alcalá (2005-), en la UOC (2012-) y en la UNIR (2014-). ORCID 0000-0003-2661-0010. http://www.researcherid.com/rid/H-3256-2015.

X close

Resum

El big data i l’IA han fracassat en la prevenció, però poden ser molt útils enfront de la covid-19, fins i tot per a evitar confinaments i altres restriccions de drets que provoca. La IA pot ser extremadament útil per integrar, estructurar i extreure informació i coneixement d’una ingent quantitat i varietat de big data per a la recerca biomèdica. També és útil per millorar l’atenció i la informació ciutadana i de salut, la telemedicina i l’assignació dels recursos humans i materials. Més amenaçador per a la privacitat pot ser el desenvolupament d’aplicacions, passaports biològics electrònics, sistemes de geolocalització, traçabilitat i monitoratge de persones implementats per a fer enfront a la COVID-19, especialment si se segueix el cas asiàtic. No obstant això, de moment, no sembla que sigui el que se segueix a la UE. Aquest article analitza el règim jurídic aplicable, la legitimació legal dels diferents tractaments de dades, la necessitat d’una base legal de qualitat, especialment per al cas de les apps i rastrejos. I més enllà de la base legal i de la legitimació, té en compte les necessàries garanties d’aquests tractaments massius, especialment les de les aplicacions. El Consell Constitucional francès i especialment les institucions europees han marcat el camí a seguir, amb una acció més discreta a Espanya, que al juny ha regulat amb força de llei alguns aspectes del tractament de dades de manera molt insuficient. Hi ha dos grans models europeus (PEPP-PT i el DP-3T pel qual s'ha decantat Espanya) més o menys centralitzats i més o menys segurs, així com desenvolupaments propis. I segons sembla, per a la seva utilitat han d'integrar-sota les API i desenvolupaments conjunts d'Apple i Google, fet que genera suspicàcies. Se sosté que el Dret impulsa que tecnològicament sí sigui possible maximitzar tant l'eficàcia de la lluita contra la COVID-19 com tots els nostres drets. Se sosté que el Dret impulsa que tecnològicament sí que sigui possible maximitzar l’eficàcia de la lluita contra la COVID-19 com tots els nostres drets. El tema, sens dubte, exigirà una anàlisi contínua d'experts, societat civil i autoritats de dades.

El Consejo Constitucional francés y especialmente las instituciones europeas han marcado el camino a seguir, con una acción más discreta en España, que en junio ha regulado con fuerza de ley algunos aspectos del tratamiento de datos de manera muy insuficiente. Existen dos grandes modelos europeos (PEPP-PT y el DP-3T por el que se ha decantado España) más o menos centralizados y más o menos seguros, así como desarrollos propios. Y al parecer para su utilidad deben integrarse bajo las APIs y desarrollos conjuntos de Apple y Google, lo que genera suspicacias. Se sostiene que el Derecho impulsa que tecnológicamente sí sea posible maximizar tanto la eficacia de la lucha contra la COVID-19 como todos nuestros derechos.

How to Cite: Cotino Hueso, L., 2020. Intel•ligència artificial, big data i aplicacions contra la covid-19, i la privacitat i protecció de dades. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (31), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i31.3244
26
Baixades
9
Twitter
Publicat a 27 Jul 2020.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus