Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Accés a les dades personals conservades pels proveïdors de serveis de comunicacions electròn...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Accés a les dades personals conservades pels proveïdors de serveis de comunicacions electròniques en investigacions penals segons el Tribunal de Justícia de la UE

Author:

Susanna Oromí i Vall-llovera

Universidad de Girona, ES
About Susanna

Licenciada en Derecho (1996) y doctora en Derecho (2000) por la Universitat de Girona. Ha sido becaria FI de la Generalitat de Catalunya y profesora ayudante, también en la Universitat de Girona. Ha realizado estancias de investigación predoctoral en el Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht (Universidad de Múnich, Alemania) y posdoctoral en la Universidad Paris X-Nanterre. En la actualidad es profesora titular de Derecho Procesal y directora del Departamento de Derecho Público de la Universitat de Girona. Asimismo, forma parte del Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya «Cuestiones actuales de Derecho Procesal», y centra su investigación en la Administración de Justicia y en los procesos civil y penal. Entre sus publicaciones destacan: El ejercicio de la acción popular o Intervención voluntaria de terceros en el proceso civil. Ha sido coordinadora científica del proyecto europeo financiado por la Comisión Europea (Action grant, sobre «The protection of the victims in the European criminal justice systems»), además de haber participado activamente, como IP o como miembro, en más de una decena de proyectos de investigación nacionales y europeos.

X close

Resum

El Tribunal de Justícia de la UE reconeix que l’accés, la conservació i la cessió de dades personals electròniques, una de les diligències d’instrucció cada vegada més utilitzada en el procés penal, constitueix una ingerència en els drets fonamentals a la vida privada i familiar i a la protecció de les dades de caràcter personal, de manera que si una autoritat pública pretén obtenir aquestes dades necessita una autorització judicial que ha de respectar, en tot cas, el principi de proporcionalitat i estableix, com a criteri d’apreciació de la proporcionalitat, la gravetat dels delictes. Sembla, doncs, que l’accés a les dades personals electròniques en la instrucció penal s’haurà de limitar estrictament a finalitats de prevenció i detecció de delictes greus o d’enjudiciament d’aquests delictes. D’aquí sorgeix el dubte que es pretén resoldre en aquest treball: el jutge d’instrucció únicament pot autoritzar l’obtenció de dades personals electròniques conservades pels prestadors de serveis de comunicacions quan s’estiguin investigant delictes greus? o, en una investigació penal, es pot autoritzar una diligència d’obtenció i accés a les dades personals electròniques quan el delicte no és greu? El TJUE ha donat recentment una resposta que cal analitzar, ja que serveix per fixar importants criteris que ha d’utilitzar el jutge d’instrucció en el judici de proporcionalitat que fonamenta l’autorització d’aquest tipus de diligències d’instrucció.

How to Cite: Oromí i Vall-llovera, S., 2020. Accés a les dades personals conservades pels proveïdors de serveis de comunicacions electròniques en investigacions penals segons el Tribunal de Justícia de la UE. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (31), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i31.3206
Publicat a 15 Apr 2020.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus