Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La intel·ligència artificial del sector públic: desenvolupament i regulació de l’actuació ad...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

La intel·ligència artificial del sector públic: desenvolupament i regulació de l’actuació administrativa intel·ligent en la quarta revolució industrial

Author:

Oscar Capdeferro

Universidad de Barcelona, ES
About Oscar

Oscar Capdeferro Villagrasa, profesor lector en Derecho Administrativo, es licenciado en Drerecho (UB, 2009), máster avanzado en Ciencies Jurídicas (UPF, 2010) y doctor en Derecho (UB, 2015), con Mención Internacional y Premio Extraordinario de Doctorado del curso 2014-2015. Ha realizado estadías de investigación en la Università di Bologna y la Università degli Studi di Ferrara, y en la University of Oxford (Reino Unido) como profesor visitante. Su producción científica se ha centrado principalmente en el estudio de la corrupción pública, materia en la que destaca la monografía El derecho administrativo y la prevención de la corrupción urbanística (Marcial Pons, 2016), Premio Jurídico Ferrer Eguizábal 2015 en derecho administrativo; así como en los efectos que puede conllevar el uso de la inteligencia artificial en la mejora del servicio público, sobre el que también ha escrito diversos capítulos de libro y artículos.

X close

Resum

El desenvolupament de la intel·ligència artificial és prometedor i cada vegada són més les aplicacions i programes que, basant-se en aquesta, ofereixen solucions eficients per a dur a terme tot tipus de tasques. L’administració pública, amb l’objectiu últim de contribuir a l’adequada consolidació d’una administració intel·ligent, que sigui eficient, personalitzada, electrònica i garant dels drets de la ciutadania, està incorporant, progressivament, aquesta tecnologia en el servei públic. Aquestes eines intel·ligents compten amb una gran capacitat per a millorar la prestació dels serveis públics, en la mesura que poden processar el llenguatge natural o analitzar grans quantitats de dades per a ajudar a la presa de decisions públiques, entre altres funcions. Aquesta nova administració, juntament amb aquesta promesa de grans millores en l’activitat administrativa, va acompanyada al mateix temps d’una sèrie de riscos amb una clara dimensió jurídica i ètica. Així doncs, el necessari avenç tecnològic per a la millora del servei públic pot entrar en conflicte amb la seguretat jurídica, els drets fonamentals com ara la igualtat, la intimitat o la protecció de dades personals, o amb els principis o les obligacions d’actuació administrativa com, per exemple, l’obligació de motivació, la transparència o l’eficàcia del dret de defensa o recurs, ja que no sempre serà possible conèixer el perquè dels resultats proporcionats per algunes intel·ligències artificials. Entre altres reptes que s’hauran d’abordar regulatòriament des del Dret administratiu, es pot destacar entre els seus desafiaments principals l’abast de la transparència (algorítmica), la motivació adequada per a les decisions assistides per les intel·ligències artificials i la responsabilitat en cas de danys produïts per seguir, o per ignorar, els resultats oferts per l’algorisme.

 

Aquest treball forma part de les activitats desenvolupades en el marc del projecte «Reptes jurídics de l’ús de dades massives per al foment de la innovació i la bona administració per mitjà de la intel·ligència artificial» (IP: Dr. Agustí Cerrillo i Juli Ponce). Programa estatal d’R+D+i orientat als reptes de la societat (DER2017-85595-R).

How to Cite: Capdeferro, O., 2020. La intel·ligència artificial del sector públic: desenvolupament i regulació de l’actuació administrativa intel·ligent en la quarta revolució industrial. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (30). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i30.3219
Publicat a 01 Mar 2020.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • ePUB (ES)

    comments powered by Disqus