Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Jornada sobre la nova regulació dels procediments tributaris

Baixar

A- A+
Alt. Display

Academic activities

Jornada sobre la nova regulació dels procediments tributaris

Author:

Ana M. Delgado

Resum

Celebració de la Primera Jornada sobre Problemes Actuals de Fiscalitat, dedicada a la nova regulació dels procediments tributaris, és a dir, als procediments de gestió, inspecció, recaptació, revisió i sancionador. La Llei general tributària, que és objecte d'un nou desenvolupament reglamentari, dedica una especial atenció als procediments tributaris, atès que es tracta d'una matèria molt dinàmica, immersa en un procés continu d'experimentació i transformació, els continguts de la qual són requerits des de diferents àmbits professionals de dins i fora de l'Administració.

How to Cite: Delgado, A.M., 2006. Jornada sobre la nova regulació dels procediments tributaris. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (3), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i3.405
Publicat a 01 Oct 2006.

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus