Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: El govern d'Internet

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

El govern d'Internet

Author:

Erick Iriarte

Resum

L'escrit planteja una anàlisi de la temàtica del govern d'Internet, des del fenomen de la societat de la informació, en què l'eix bàsic del desenvolupament de polítiques ha d'estar basat en l'ésser humà. En aquest sentit, el desenvolupament de regulacions s'ha de basar en polítiques integrals centrades en l'ésser humà i tenir en compte les característiques transfrontereres del fenomen, que exigeixen que els temes de govern d'Internet siguin tractats des d'una perspectiva global, sense perdre de vista les particularitats locals. L'escrit planteja el tema de la necessitat de treballar en una adequació de les polítiques de desenvolupament humà a la claror de les TICpD.

How to Cite: Iriarte, E., 2006. El govern d'Internet. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (3), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i3.403
Publicat a 01 Oct 2006.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus