Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Innovació democràtica i TIC, cap a una democràcia participativa?

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

Innovació democràtica i TIC, cap a una democràcia participativa?

Author:

Clelia Colombo

Resum

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la política ha introduït canvis fonamentals en els sistemes polítics democràtics i ha comportat l'aparició de noves possibilitats de relació entre els ciutadans i els representants polítics, amb la qual cosa s'ha permès un cert retrobament entre la política i la societat. Les TIC poden ajudar tècnicament a millorar els canals d'informació, comunicació, deliberació i participació dels ciutadans en la presa de decisions públiques, fent-los més immediats, senzills i efectius. D'altra banda, permeten minimitzar les limitacions de temps i distància que poden afectar la participació política, disminueixen els costos d'organització de col·lectius i augmenten les oportunitats de comunicació entre persones i d'intercanvi de continguts.

La comunicació que teniu a les mans vol estudiar la relació que s'estableix entre les TIC -sobretot Internet- i la democràcia: concretament, els mecanismes de participació ciutadana en la presa de decisions públiques, delimitant l'estudi a la participació institucionalitzada. Amb aquesta finalitat en primer lloc, s'observa la seva influència en la democràcia, explorant diverses possibilitats sobre la base de l'àmbit d'aplicació de les TIC i del grau d'innovació democràtica permès. A continuació es fa referència a les noves formes de participació ciutadana per mitjà d'Internet, plantejant les principals oportunitats i límits d'aquesta tecnologia per a la democràcia i la participació ciutadana. Finalment, es dediquen les últimes línies a reflexionar sobre si les TIC comporten una forma innovadora de participació ciutadana o són eines al servei de les velles formes.

How to Cite: Colombo, C., 2006. Innovació democràtica i TIC, cap a una democràcia participativa?. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (3), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i3.402
6
Baixades
Publicat a 01 Oct 2006.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus