Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Consumidors que subscriuen contractes amb altres consumidors en l'economia col·laborativa: c...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Consumidors que subscriuen contractes amb altres consumidors en l'economia col·laborativa: cal omplir els buits del marc legal o bé passar-se al model de cadena de blocs?

Author:

Hervé Jacquemin

Facultad de Derecho Universidad de Namur (Bélgica), BE
About Hervé
https://directory.unamur.be/staff/hjacquem?_LOCALE_=en
X close

Resum

Dins de la Unió Europea es van promulgar nombroses disposicions legals amb l'objectiu de protegir els consumidors que subscrivien contractes amb professionals, especialment en l'entorn digital (vegeu, en concret, les mesures de protecció que ofereix la Directiva 2011/83/UE sobre drets del consumidor; la Directiva 2005/29/CE sobre pràctiques comercials deslleials; la Directiva 2000/31/CE sobre comerç electrònic, etc.).  Amb l'evolució del web 2.0 i la denominada economia col·laborativa, ara els consumidors estan facultats per formalitzar, fàcilment i d'igual a igual, contractes amb altres consumidors a través de plataformes d'intermediació.  En condicions normals, s'aplicaria el cabal normatiu de la Unió Europea en matèria de consum a la relació entre la plataforma i cadascun dels iguals d'aquest model econòmic (el venedor o proveïdor, d'una banda, i el comprador o destinatari, de l'altra), excloent-hi les relacions de client a client (C2C).

L'objectiu de l'article és assenyalar els possibles problemes i llacunes dins el context de la protecció del consumidor (manca d'informació, problemes amb les garanties, manca de dret de retractació, etc.) que es deriven del fet que els acords C2C habitualment escapen a l'abast del cabal normatiu de la Unió Europea en matèria de consum (i es regeixen només pel dret contractual tradicional).  També es faran algunes propostes per a la redacció d'una possible legislació en aquest sentit, per garantir un nivell més alt de protecció en benefici dels consumidors (amb deures legals addicionals exigits als intermediaris, per exemple).  La tecnologia de la cadena de blocs (blockchain) i els contractes intel·ligents (smart contracts) també s'hauran de tenir en compte, atès que en condicions normals haurien de donar lloc a un procés de "desintermediació".  Cal, però, valorar si la protecció del consumidor sortirà beneficiada o no d'aquesta desintermediació.

Paraules clau: economia colaborativa
How to Cite: Jacquemin, H., 2019. Consumidors que subscriuen contractes amb altres consumidors en l'economia col·laborativa: cal omplir els buits del marc legal o bé passar-se al model de cadena de blocs?. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (28), pp.44–55. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i28.3179
6
Baixades
Publicat a 17 Feb 2019.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

  • EPUB (EN)

    comments powered by Disqus