Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La gestió de riscos a la constel·lació digital: una perspectiva constitucional (part I)

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

La gestió de riscos a la constel·lació digital: una perspectiva constitucional (part I)

Author:

Ingolf Pernice

Director del Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, DE
About Ingolf

Ingolf Pernice trabajó como administrador principal en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea antes de convertirse en profesor de Derecho Público, Europeo e Internacional en la Johann Wolfgang Goethe-Universität de Frankfurt y, de 1996 a 2015, en la Humboldt-Universität de Berlín. Aquí fundó el Walter Hallstein-Institut de Derecho Constitucional Europeo. Dirigió el programa de investigación junior financiado por el DFG "Constitucionalismo  a varios niveles — Experiencias Europeas y Perspectivas Globales" de 2006 a 2015. Fue profesor visitante en París II (Panthéon-Assas) en 1998. En el 2008/9 fue becario del Program in Law and Public Affairs (LAPA) en la Woodrow Wilson School for Public and International Affaires y profesor visitante en Princeton University. Fue el representante del Bundestag alemán en el caso 2 BvE 2/08 y 2 BvR 1010/08 (Tratado de Lisboa). Desde 2013, es codirector del Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society en la Humboldt-Universität de Berlín. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional europeo, la privacidad y la protección de datos, la ley de seguridad cibernética, el gobierno inteligente, así como el constitucionalismo global e Internet.

X close

Resum

La revolució digital està creant nous riscos i alhora múltiples oportunitats per a la comunicació, el comerç i la participació política. El que Ulrich Beck va descriure com la societat mundial del risc i el que, des d'una altra perspectiva, Jürgen Habermas anomena la «constel·lació postnacional» és un desafiament als nostres conceptes de societat i democràcia. La digitalització està impulsant aquest desenvolupament cap a una nova dimensió que ens permet parlar de la «constel·lació digital». Les relacions socials a través de les fronteres i els continents són més denses; allò que succeeix a fora té la mateixa importància que tindria si succeís davant de la nostra pròpia porta. Sorgeixen nous tipus de riscos com a efecte secundari de l'ús creixent de les tecnologies de la informació, mentre que, per primera vegada, internet també ofereix una infraestructura que converteix els conceptes fins ara poc realistes de democràcia cosmopolita (David Held) en una opció real. Això inclou l'establiment d'un marc constitucional per als processos normatius que intenta gestionar de manera coherent i eficaç els riscos cibernètics a nivell nacional, supranacional i mundial, així com d'altres desafiaments mundials. El constitucionalisme multinivell es proposa com un mitjà que aporta una teoria normativa per conceptualitzar l'estructura constitucional d'un sistema de governança en capes que garanteixi el màxim grau d'autodeterminació de l'individu i, per tant, la legitimitat democràtica de les decisions preses a cada nivell, des del local fins al global. Per tant, la constitució per a una acció democràticament legítima a nivell global no qüestiona la democràcia en altres nivells, sinó que ha de ser complementària, basada en estats que funcionin i dissenyada per tractar temes que estan fora del seu abast, com ara la ciberseguretat.

How to Cite: Pernice, I., 2018. La gestió de riscos a la constel·lació digital: una perspectiva constitucional (part I). IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (26), pp.83–94. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i26.3124
6
Baixades
Publicat a 13 Mar 2018.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

  • EPUB (EN)

    comments powered by Disqus