Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Mercat únic digital: un llarg camí per recórrer

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Mercat únic digital: un llarg camí per recórrer

Author:

Viola Elam

European University Institute, IT
About Viola

Licenciatura en Derecho otorgada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Florencia ("Laurea Magistrale"). En septiembre de 2012, fue seleccionada para una pasantía de 8 meses en la sucursal de Bruselas del bufete italiano Chiomenti Studio Legale. En el año académico 2013/14, cursó un Legum Magister (un título académico de posgrado para licenciados en Derecho) en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Queen Mary University de Londres. El año académico pasado le concedieron una beca por méritos para asistir a un programa de Legum Magister de un año de duración en Derecho Europeo, Comparativo e Internacional, en el European University Institute de Fiesole. Actualmente, cursa el segundo año de doctorado en el European University Institute e investiga las implicaciones de la tecnología de impresión en 3D en la propiedad intelectual.

X close

Resum

Aquest article presenta una avaluació global de les recents iniciatives elaborades per la Comissió Europea en el marc de l'estratègia per al mercat únic digital (Digital Single Market Strategy, SGDS) i més enllà. El principi de territorialitat dels drets d'autor és un fil conductor que travessa diversos documents polítics i propostes legislatives. El caràcter territorial dels drets d'autor s'identifica com un gran obstacle per a l'establiment i el bon funcionament d'un mercat interior de continguts i serveis digitals, ja que contribueix a la complexitat de la liquidació de drets, l'exclusivitat territorial i les pràctiques de bloqueig geogràfic. No obstant això, les opcions polítiques inicials orientades a una erosió substancial de la territorialitat dels drets d'autor no s'han articulat en mesures legislatives concretes. La Comissió ha optat finalment per un enfocament considerablement menys ambiciós, que pretén mitigar alguns efectes secundaris menors de la territorialitat. La proposta que pretenia imposar la plena accessibilitat dels continguts a tota la UE es va diluir per donar cabuda a les preocupacions expressades per la majoria de les parts interessades en la indústria creativa. Els esforços per fer front al bloqueig geogràfic no estan dirigits als proveïdors de continguts audiovisuals ni a les obres protegides per drets d'autor. L'ampliació del principi de «país d'origen» es limita als serveis auxiliars de les emissions. De la mateixa manera, la «portabilitat» transfronterera dels continguts no ofereix una solució real per eliminar les barreres nacionals en l'entorn digital europeu. Per tant, els drets d'autor seguiran estant arrelats territorialment i la plena integració dels mercats de continguts creatius no serà una realitat, almenys en un futur proper. Aquest article aborda la possible falta de continuïtat entre els objectius generals expressats en el DSMS i els passos legislatius subsegüents, i qüestiona l'ús d'una terminologia que condueix a la inseguretat jurídica. El dret de veïnatge recentment introduït per als editors de premsa podria representar una font addicional de fragmentació territorial. L'obligació (de supervisió general) imposada als proveïdors de serveis de la societat de la informació exigeix un examen rigorós. Aquest article, no obstant això, valora l'adopció de reglaments, la qual cosa implica un nivell més profund d'harmonització i la disposició d'excepcions i limitacions obligatòries.

How to Cite: Elam, V., 2018. Mercat únic digital: un llarg camí per recórrer. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (26), pp.43–58. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i26.3111
Publicat a 13 Mar 2018.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

  • EPUB (EN)

    comments powered by Disqus