Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La mediació empresarial i el conflict management: claus de l'evolució del model nord-americà

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

La mediació empresarial i el conflict management: claus de l'evolució del model nord-americà

Author:

Teresa Duplá Marín

Catedrática ESADE (Universitat Ramon Llull), ES
About Teresa

Licenciada en Derecho por el Instituto Europeo de Derecho y Economía (INEDE, actual Universidad Internacional de Cataluña, 1991) y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED 1991); doctora en Derecho Cum Laude por la Universidad de Barcelona (1995). Catedrática de la Universitat Ramon Llull (2002), en la actualidad es profesora de Introducción al Derecho Privado, Derecho Sucesorio, Gestión de conflictos, Mediación y Negociación de la Facultad de Derecho ESADE-URL. Experto Universitario en Mediación (UNED, Madrid). Especialista universitario en Mediación Familiar (UNED, Madrid). Máster en Mediación (UNED, Madrid). Mediadora registrada en el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña. Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona desde el año 1991 y consultora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) desde 1998. Abogada (no ejerciente) colegiada en el Colegio de Abogados de Barcelona. 
Teresa Duplá se incorporó a la Facultad de Derecho de ESADE desde su apertura (1994) y ha ejercido diferentes cargos de gestión (directora del programa de licenciatura, vicedecana, miembro del Consejo de Dirección y de la junta académica de la URL, miembro del Consejo Ejecutivo de ESADE) tanto en la facultad como en la universidad. Profesora visitante de la Università degli studi Roma Tre desde el año 1999 y profesora invitada de la Università Luigi Bocconi (Milan) y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra (Portugal). Visiting Foreign Scholar en septiembre-octubre 2012 y julio 2013 en Fordham Law School New York (EE. UU.). 
También es miembro del Grupo de Investigación Trajano de la Universidad de Barcelona. Miembro del Grupo de Innovación consolidado de la Universidad de Barcelona, GID-Dret Privat y del grupo ESECO. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional e Iberoamericana de Derecho Romano. Miembro de la Comisión de Reforma de Estatutos del F. C. Barcelona (2011-2013). Miembro del punto neutro de Barcelona creado por la Asociación de Magistrados Europeos pro Mediación (GEMME).
En la actualidad dirige el grupo de investigación en Conflict Management (antes denominado Mediación, Arbitraje, Derecho y Familia), grupo reconocido por la Generalitat y centrado en la realización de proyectos vinculados al análisis de los conflictos, sistemas alternativos de gestión y a la creación de sistemas/modelos eficientes de gestión de los conflictos en empresas e instituciones.

X close

Resum

Gestionar conflictes de manera eficient s'ha convertit en una preocupació universal (Lipsky i altres, 2003). Més enllà del fet, de tots sabut, que els conflictes són consubstancials a la vida en societat, avui dia cal tenir present que les relacions interpersonals són antagòniques i a la vegada complementàries, que el món s'ha globalitzat i que els conflictes, en moltes ocasions, són molt més complexos que abans. En definitiva, que vivim un constant canvi de paradigma i “quan canvien els paradigmes, el món mateix canvia amb ells” (Khun, 1962). Els casos de tres grans empreses americanes (Coca-Cola, PECO Energy i Schering-Plough) solen citar-se, entre d'altres, com a exemples representatius de la dècada dels noranta que, liderant sectors molt diferents, però amb una insatisfacció compartida amb les fórmules tradicionals de resolució dels seus conflictes, van generar nous i reeixits models d'organització interns de gestió d'aquests conflictes. El desenvolupament d'aquesta nova àrea del management en les grans organitzacions dels EUA va suposar, en el seu moment, una nova realitat per a les organitzacions, i va comportar la realització de diversos estudis aplicats liderats per grups de recerca de diferents universitats, models a seguir avui dia, tant per la seva metodologia com pels resultats efectius i concloents que han proporcionat. El present treball té per objecte resumir les principals conclusions d'aquests estudis amb la finalitat de proporcionar les claus del canvi cap a una gestió eficient dels conflictes en l'àmbit empresarial que passen, en moltes ocasions, com veurem, per l'ús adequat de la mediació en una determinada tipologia de conflictes de l'empresa.
How to Cite: Duplá Marín, T., 2017. La mediació empresarial i el conflict management: claus de l'evolució del model nord-americà. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (25), pp.45–56. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i25.3090
Publicat a 30 Sep 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus