Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Mediació esportiva: una aposta decidida en la resolució de conflictes

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

Mediació esportiva: una aposta decidida en la resolució de conflictes

Author:

Javier Latorre Martínez

Federació Catalana de Futbol, ES
About Javier
Ingeniero Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y doctorando en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), con másteres universitarios en Derecho Deportivo, en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, en Mediación Penal, en Mediación Familiar y en Derecho del Consumo, por la Universidad de Valencia.
Es también periodista, subdirector de IUSPORT-Derecho deportivo, secretario general de la Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD) y vicepresidente de la Asociación Española de Mediación, Arbitraje y Derecho Colaborativo (AEMAD).
Asimismo, es también mediador inscrito en el Registre de Persones Mediadores de la Generalitat de Catalunya, en el ámbito del Derecho privado, y director del Área de Cumplimiento Normativo y de los
Órganos Jurisdiccionales de Competición y Comisiones de la Federación Catalana de Fútbol. Es profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en Mediación Deportiva, director del Máster Internacional en Derecho y Gestión deportiva ISDE-Fútbol Club Barcelona y director del Máster Internacional en Derecho y Gestión Deportiva ISDE-Unidad Editorial, IUSPORT y KPMG. Es también autor de diversos artículos en revistas especializadas y autor de libros técnicos.
X close

Resum

En el present article podrem analitzar els avantatges de la implantació de la mediació com a mètode per excel·lència per a la resolució de conflictes en l'àmbit esportiu. S'introduirà el concepte de mediació esportiva, citant les principals característiques que han de presidir qualsevol procediment de mediació esportiva. Es descriuran els diversos conflictes en l'àmbit de l'esport que són susceptibles de resolució per mitjà de la mediació, indicant així mateix quines són les matèries en les quals no procedeix la seva implementació. Seguidament, s'explicarà el marc normatiu de la mediació a Espanya i com es recullen els procediments de mediació esportiva en les recents lleis de l'esport autonòmiques. S'analitzaran les raons per les quals es considera la mediació esportiva com a mètode ADR ideal en les controvèrsies generades en l'àmbit de la pràctica esportiva, de les competicions federades, siguin d'àmbit aficionat o professional, i es diferenciarà la mediació esportiva de l'arbitratge esportiu, sobretot en els diferents papers adoptats per les parts i per la persona mediadora i per l'àrbitre o panel arbitral en el moment d'aconseguir una solució al conflicte. A continuació ens endinsarem en la situació actual de la mediació esportiva en diverses institucions.

How to Cite: Latorre Martínez, J., 2017. Mediació esportiva: una aposta decidida en la resolució de conflictes. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (25), pp.32–44. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i25.3088
1
Twitter
Publicat a 30 Sep 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus