Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Les propostes de directiva sobre compravenda en línia i sobre subministrament de continguts ...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Les propostes de directiva sobre compravenda en línia i sobre subministrament de continguts digitals (Part II): conformitat i remeis per manca de conformitat

Author:

Rosa Mila

Centro de Estudios de Consumo, Universidad de Castilla-La Mancha
About Rosa

Investigadora en Juan de la Cierva-Incorporación

 

X close

Resum

Aquest article té per objecte l’anàlisi crítica de les dues propostes de Directiva que la Comissió Europea va presentar el 9 de desembre del 2015: la Directiva sobre compravenda en línia i la Directiva sobre continguts digitals. Ambdues propostes formen part de l’Estratègia de Mercat Únic Digital per a Europa. El seu objectiu principal és eliminar una de les barreres del comerç transfronterer: les diferències en el dret contractual entre Estats membres. L’article s’estructura en dues parts, publicades de forma separada. Aquesta segona part de l’article analitza les principals regles per les quals es regeixen la conformitat i els remeis per manca de conformitat a cada una de les directives proposades. A més,  planteja la qüestió de la justificació de l’existència de normes particulars per aquest tipus de contractes. Es pot concloure que la Directiva sobre compravenda en línia introdueix algunes millores i aclariments respecte a la Directiva sobre venda de béns de consum, que incrementaran o mantindran el nivell actual de protecció en la majoria dels Estats membres. No obstant això, en alguns Estats membres, la Directiva sobre compravenda en línia suposarà indubtablement una reducció del nivell de protecció existent. Les regles de la Directiva sobre continguts digitals relatives la conformitat i els remeis per manca de conformitat dels continguts digitals també plantegen algunes qüestions importants. Es pot argumentar que algunes regles necessiten ser aclarides o revisades. Entre d’altres, la regla segons la qual prevaldran els termes contractuals sobre els criteris objectius en la valoració de la conformitat del contingut digital i la disposició sobre danys i perjudicis que limita el dret dels consumidors a sol·licitar una indemnització per aquells danys causats al seu entorn digital.


How to Cite: Mila, R., 2017. Les propostes de directiva sobre compravenda en línia i sobre subministrament de continguts digitals (Part II): conformitat i remeis per manca de conformitat. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (24). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i24.3083
6
Baixades
Publicat a 18 May 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

  • EPUB (EN)

    comments powered by Disqus