Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La llista de deutors en la reforma de la Llei general tributària. Una qüestió de transparència?

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

La llista de deutors en la reforma de la Llei general tributària. Una qüestió de transparència?

Author:

Unai Aberasturi Gorriño

Universidad del País Vasco
About Unai

Profesor adjunto de Derecho administrativo

 

 

X close

Resum

En l’actual situació de crisi econòmica, social i política, s’ha plantejat la corrupció econòmica com a un dels problemes principals. Com a mesura extraordinària contra aquest tipus de corrupció, s’ha presentat l’última reforma de la Llei general tributària, que possibilita, en el seu article 95 bis, la publicació anual d’una llista de determinats deutors davant la hisenda pública, accessible per a qualsevol persona a través d’internet. Juntament amb aquesta mesura, que també es recollirà en els territoris històrics del País Basc, s’han plantejat altres instruments, com la publicació d’una determinada informació sobre aquells que han estat condemnats per sentència ferma per haver comès certs delictes, com el fiscal. Aquest tipus de mesures han estat assumides i rebudes per la ciutadania en general i pels mitjans de comunicació en particular sense grans debats, i fa l’efecte que no admeten discussió. Tanmateix, caldria preguntar-se si des de la perspectiva jurídica pot qüestionar-se la mesura disposada a la Llei general tributària. Mesura que pot afectar negativament diversos drets fonamentals, principalment la intimitat, l’honor i l’autodeterminació informativa. Aquest fet ha donat lloc a què s’hagin emès nombrosos informes de diferents administracions i òrgans públics on es qüestionen alguns aspectes de l’instrument que es preveu en la Llei. La possibilitat de publicar una llista de deutors presenta múltiples interrogants que avui dia encara segueixen sense haver estat objecte d’un profund estudi: quina és la finalitat que justifica la publicació?, pot apel·lar-se a la transparència com a objectiu a perseguir amb aquesta llista?, afecta de forma desproporcionada a drets fonamentals, com el dret a la protecció de dades de caràcter personal?

How to Cite: Aberasturi Gorriño, U., 2017. La llista de deutors en la reforma de la Llei general tributària. Una qüestió de transparència?. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (24). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i24.3077
Publicat a 18 May 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus