Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Primàries en línia i democràcia interna en els partits: els processos de selecció de candida...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Primàries en línia i democràcia interna en els partits: els processos de selecció de candidats a Podem i el Moviment 5 Estrelles

Author:

Bálint Mikola

Central European University (CEU), Budapest, HU
X close

Resum

Generalment, la celebració de primàries a través d’internet es considera la forma més inclusiva i accessible de presa de decisions al si d’un partit. Tanmateix, aquesta obertura també comporta el risc de reforçar el lideratge dels partits enfront d’altres unitats de l’organització. Amb la finalitat d’analitzar les implicacions d’aquests procediments en la democràcia interna dels partits, aquest article presenta els processos de selecció de candidats de dos partits que realitzen les seves primàries exclusivament a través d’internet: Podem i el Moviment 5 Estrelles. L’anàlisi combina dues perspectives: en primer lloc, descriu les regles dels processos de selecció de candidats de cada partit, basant-se en els estatuts i en altres documents de cada formació política; en segon lloc, examina l’evolució dels candidats al llarg de totes les fases del procés de selecció, d’una banda, durant les eleccions generals del 2013 a Itàlia i del 2015 a Espanya i, d’altra banda, durant les eleccions al Parlament Europeu del 2014. Partint d’aquestes dues perspectives, s’han classificat els casos en quatre dimensions establertes per Rahat i Hazan (2001): candidatura, electorat, descentralització i sistema de votació versus nomenament. Els resultats indiquen que, contràriament al que s’esperava, els processos de selecció de candidats estaven controlats de manera més estricta a Podem, principalment per mitjà de l’adopció del vot en bloc, que afavoria les llistes encapçalades i recolzades pel líder del partit. A més, les llistes de candidats de Podem van ser modificades substancialment després de les primàries, una pauta que no s’ha observat en el Moviment 5 Estrelles. Tot i això, les fortes restriccions a l’elegibilitat i la manca de d’informació disponible sobre les regles de votació aplicades en el procés de selecció dels candidats concedeixen al Moviment 5 Estrelles pitjor puntuació pel que fa a inclusió i transparència; i això, alhora, genera inquietud quant a les garanties de la competència en la contesa.

How to Cite: Mikola, B., 2017. Primàries en línia i democràcia interna en els partits: els processos de selecció de candidats a Podem i el Moviment 5 Estrelles. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (24). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i24.3070
Publicat a 20 Feb 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

  • EPUB (EN)

    comments powered by Disqus