Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Proposta de directives sobre la compravenda en línia i sobre el subministrament de contingut...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Proposta de directives sobre la compravenda en línia i sobre el subministrament de continguts digitals (Part I): aconseguiran les noves regles l’objectiu de reduir l’actual complexitat legal?

Author:

Rosa Mila

Investigadora Juan de la Cierva-Incorporación Centro de Estudios de Consumo, Universidad de Castilla-La Mancha
X close

Resum

La intenció d’aquest article és realitzar una anàlisi crítica de les dues propostes de directiva que la Comissió Europea va emetre el 9 de desembre de 2015: la Directiva sobre compravenda en línia i la Directiva sobre continguts digitals. Ambdues propostes formen part de l’Estratègia de mercat únic digital per a Europa. El seu principal objectiu és eliminar una de les barreres del comerç transfronterer: les diferències en el dret contractual entre estats membres. L’article s’estructura en dues parts, que es publicaran de forma separada. En la primera part de l’article es pretén respondre a la pregunta de si les noves regles aconseguiran l’objectiu de reduir la complexitat del marc legal aplicable a la protecció dels consumidors en el comerç electrònic. En l’apartat 2 es presenta breument el propòsit de les directives i d’altres precedents. En els apartats 3 i 4 es tracta, respecte a cada directiva, dels tipus de contracte que cobreixen, quina és la regulació actual per a aquests contractes a Europa i quines són les repercussions que, si s’adopten, tindrien aquestes noves regles dins del dret contractual dels estats membres. Pot sostenir-se que, mentre que la Directiva de compravenda en línia contribuirà a augmentar la fragmentació de la regulació sobre vendes al consumidor, la Directiva de continguts digitals servirà per a abordar algunes de les llacunes legals existents, a escala de la Unió Europea, respecte a certs aspectes dels contractes per al subministrament de continguts digitals. 

How to Cite: Mila, R., 2017. Proposta de directives sobre la compravenda en línia i sobre el subministrament de continguts digitals (Part I): aconseguiran les noves regles l’objectiu de reduir l’actual complexitat legal?. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (23). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i22.3082
6
Baixades
Publicat a 05 Feb 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

  • EPUB (EN)

    comments powered by Disqus