Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: El dret exclusiu d'autor a controlar la publicitat i les ofertes de venda de les seves obres...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

El dret exclusiu d'autor a controlar la publicitat i les ofertes de venda de les seves obres. Impacte en la construcció del mercat únic digital

Author:

Antoni Rubí Puig

Profesor de Derecho civil Universitat Pompeu Fabra, ES
X close

Resum

En els últims anys, el Tribunal de Justícia de la UE ha ampliat l’abast del dret exclusiu de distribució d’obres protegides per drets de propietat intel·lectual. En una sèrie d’assumptes, el Tribunal ha resolt que el titular del dret pot controlar diversos actes preparatoris d’una distribució d’exemplars protegits i, en particular, controlar les ofertes de venda, la promoció i la publicitat d’aquells.

Aquesta línia jurisprudencial pot incidir en la construcció del mercat únic digital perseguida per les institucions europees, especialment en aquells supòsits en els quals la comercialització d’exemplars d’una obra podrà ser considerada com una infracció de drets de propietat intel·lectual en funció del país de la Unió en el qual aquella tingui lloc. És a dir, pot afectar actes de comercialització en línia de còpies d’una obra, en els quals el lliurament del bé al comprador es realitza de forma lícita en un país, mentre que l’oferta comercial o la publicitat que ha rebut abans en un altre país sigui considerada il·lícita per infringir el dret exclusiu de distribució. El treball persegueix analitzar críticament el desenvolupament jurisprudencial del dret exclusiu a controlar les ofertes comercials i la publicitat sobre béns protegits per drets de propietat intel·lectual, així com les seves conseqüències per a la construcció i desenvolupament del mercat únic digital. 

How to Cite: Rubí Puig, A., 2017. El dret exclusiu d'autor a controlar la publicitat i les ofertes de venda de les seves obres. Impacte en la construcció del mercat únic digital. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (23). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i22.3075
Publicat a 05 Feb 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus