Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Normes que regulen la publicació de dades pertanyents a deutors i defraudadors fiscals

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Normes que regulen la publicació de dades pertanyents a deutors i defraudadors fiscals

Authors:

Ana Maria Delgado ,

Ana María Delgado García Profesora de Derecho Tributario Directora de Estudios de Derecho y Ciencia Política Directora del Máster de Fiscalidad UOC
X close

Rafael Oliver Cuello

Profesor asociado de la FacultaAssociate Professor of the Faculty of Business and Communication Studies University of Vic – Central University of Catalonia
X close

Resum

Una de les novetats que més interès mediàtic i social ha provocat la modificació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant la Llei 34/2015, de 21 de setembre, està relacionada amb la privadesa i protecció de dades.

Per raons d’interès general, es permet donar publicitat de llistats d’obligats tributaris amb deutes o sancions pendents superiors a un milió d’euros, que no hagin estat pagades en el termini d’ingrés voluntari, tret que estiguin ajornades o suspeses.

Així mateix, es preveu en la Llei orgànica 10/2015, de 10 de setembre, la publicació de la ressenya de les sentències condemnatòries fermes i no recurribles per delictes contra la hisenda pública, d’alçament de béns i insolvència punible i delictes de contraban quan hi hagi un perjudici per a la hisenda pública.

Es tracta d’un tema que té clares connexions amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de l’Administració tributària i que mereix ser objecte d’una anàlisi en profunditat.

How to Cite: Delgado, A.M. and Oliver Cuello, R., 2017. Normes que regulen la publicació de dades pertanyents a deutors i defraudadors fiscals. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (23). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i22.3065
Publicat a 05 Feb 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

  • EPUB (EN)

    comments powered by Disqus