Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La reforma de l’article 32 TRLPI: una reforma explosiva, injustificada i doblement inútil

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

La reforma de l’article 32 TRLPI: una reforma explosiva, injustificada i doblement inútil

Author:

Raquel Xalabarder

UOC
X close

Resum

La reforma de l’article 32 TRLPI introduïda per la Llei 21/2014 afecta dos temes ben dispars i que poc tenen a veure amb el límit de cita al qual tradicionalment ha anat referit aquest article: l’agregació de notícies en línia i les finalitats educatives i de recerca. Per a tots dos, la llei autoritza directament certs usos a través de límits de diferent calat. La introducció d’un límit per a permetre que agregadors i motors de cerca portin a terme enllaços a continguts periodístics disponibles en línia és una de les qüestions que més crítiques va aixecar en la tramitació parlamentària d’aquesta llei; no només per la inseguretat jurídica que es deriva de la seva redacció i per la subjecció del primer al pagament d’una compensació equitativa de gestió col·lectiva obligatòria, sinó també perquè es tracta d’una mesura que és contrària al dret de la UE i al dret internacional i pot tenir efectes contraris a la lliure competència i al correcte funcionament del mercat interior de la UE. Per a les finalitats educatives i de recerca, s’amplia el límit ja existent en l’article 32.2 TRLPI (que passa a ser l’article 32.3 TRLPI) per a cobrir l’ús de petits fragments a l’educació reglada, també a distància, i s’introdueix un límit nou (art.32.4 TRLPI) per a permetre l’ús parcial de publicacions per part d’universitats i centres públics de recerca. Tots dos límits són insuficients per a cobrir les necessitats de l’educació i recerca i que queden lluny de l’abast permès pel límit previst en l’article 5.3(a) Directiva 2001/29/CE.

How to Cite: Xalabarder, R., 2015. La reforma de l’article 32 TRLPI: una reforma explosiva, injustificada i doblement inútil. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (20). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i20.2645
Publicat a 21 Jun 2015.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus