Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Nova regulació de l’IVA en el comerç electrònic

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Nova regulació de l’IVA en el comerç electrònic

Authors:

Ana Maria Delgado ,

UOC
About Ana

Professor of Tax Law

Director of Legal Studies and Political Science

Director of the master’s programme on Taxation

Open University of Catalonia.

X close

Rafael Oliver Cuello

Advocat. Assessor fiscal Professor consultor de Fiscalitat UOC
X close

Resum

La Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, introdueix noves regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica. A partir de l’1 de gener del 2015, d’acord amb les regles de localització introduïdes en la Directiva 2006/112/CE per la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrer del 2008, quan aquests serveis es prestin a un consumidor final, passen a gravar-se al lloc on el destinatari estigui establert, tingui el seu domicili o residència habitual, independentment del lloc on estigui establert el prestador.

Aquestes noves regles de localització en l’IVA vénen acompanyades de dos nous règims especials de l’IVA, que són opcionals i que permeten els subjectes passius liquidar l’impost degut per la prestació d’aquests serveis a través d’un portal web “finestreta única” a l’Estat membre de la UE on estiguin identificats, la qual cosa els evita haver de registrar-se a cada Estat membre on facin les operacions.

Així mateix, ha de tenir-se en compte la normativa comunitària que desenvolupa la Directiva de l’IVA en aquest aspecte i que resulta directament aplicable en cadascun dels Estats membres: el Reglament d’execució (UE) 1042/2013, del Consell, de 7 d’octubre del 2013, i el Reglament d’execució (UE) 967/2012, del Consell, de 9 d’octubre del 2012.

How to Cite: Delgado, A.M. and Oliver Cuello, R., 2015. Nova regulació de l’IVA en el comerç electrònic. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (20). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i20.2586
Publicat a 21 Jun 2015.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus