Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La formació de l’expert mediador i els estàndards de qualitat. Particularitats que imprimeix...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

La formació de l’expert mediador i els estàndards de qualitat. Particularitats que imprimeix l’entorn electrònic

Author:

Aura Esther Vilalta

UOCES
About Aura
Profesora Agregada de Derecho civil UOC
X close

Resum

La formació de l’expert mediador és una qüestió central per a garantir l’excel·lència en una activitat professional que suposa el primer estadi d’accés a la justícia en les societats d’avui. La Unió Europea ha optat per deixar un ampli marge de maniobra als Estats membres en la concepció dels diversos requeriments formatius i, en aquest context, Espanya ha legislat recentment per a dotar-se d’un adequat marc normatiu, uniforme en matèria de mediació civil, mercantil i concursal, que habiliti els experts per a exercir la seva professió en tot el territori nacional, sense perjudici de la normativa autonòmica que pugui cohabitar per raó competencial. En qualsevol cas, cal identificar algunes qüestions que resulten claus per a una adequada formació d’aquests experts en una realitat cada vegada més complexa i diversa que requereix professionals familiaritzats amb els molt diversos contextos socioeconòmics i culturals, coneixedors del marc jurídic en el qual es produeixen els conflictes, especialitzats en els seus diversos àmbits aplicatius i, en particular, solvents en l’entorn electrònic, on les habilitats en el llenguatge asíncron han de ser tingudes en compte en la formació dels mediadors.

How to Cite: Vilalta, A.E., 2015. La formació de l’expert mediador i els estàndards de qualitat. Particularitats que imprimeix l’entorn electrònic. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (20). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i20.2512
Publicat a 21 Jun 2015.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus