Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Nota jurisprudencial

Baixar

A- A+
dyslexia friendly

Legal news

Nota jurisprudencial

Author:

Miquel Peguera Poch

Resum

e l'entrada en vigor de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), han estat poques les resolucions judicials que han abordat d'alguna manera el problema de la responsabilitat dels prestadors de serveis d'intermediació per continguts il·lícits de tercers. La LSSICE dedica els articles 13 a 17 a aquesta qüestió, incorporant, per a les activitats de mera transmissió de dades, de còpia de materials en memòria cau o cache i d'allotjament o hosting, les regles d'exempció de responsabilitat establertes en la Directiva 2000/31/CE sobre el comerç electrònic. La LSSICE afegeix a més una altra exempció, no prevista en la Directiva, per a la provisió d'enllaços i instruments de recerca.
En aquest número d'IDP volem destacar dues resolucions sobre aquesta matèria. La primera és l'Acte de 10 de novembre de 2004, del Jutjat Mercantil núm. 2 de Madrid (ponent: PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ) [Diari La Ley, número 6186, dimecres, 9 de febrer de 2005]. La segona resolució és la Sentència de 15 de juny de 2005, del Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Madrid (ponent: EDUARDO DELGADO HERNÁNDEZ).

Text complet (HTML)
How to Cite: Peguera Poch, M., (2006). Nota jurisprudencial. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. (2). DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i2.394
Publicat a 21 Nov. 2006.

Baixades

comments powered by Disqus