Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Intercanvi de dades entre administracions públiques

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

Intercanvi de dades entre administracions públiques

Author:

Maria del Mar Pérez

Resum

Les administracions públiques recullen gran quantitat de dades personals. L'ordenament jurídic ha definit el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest article es planteja l'intercanvi de dades de caràcter personal entre les administracions públiques partint de la constatació que no hi ha una regulació general dels fluxos informatius de les administracions públiques, la qual cosa planteja dubtes respecte a la necessitat que hi hagi una previsió legal i, quan no n'hi hagi, respecte al fet que sigui suficient el consentiment de l'interessat. S'exposa la utilitat del projecte d'eDNI. Finalment, es proposen mecanismes alternatius a la interconnexió generalitzada de les bases de dades de les administracions públiques.

How to Cite: Pérez, M. del M., 2006. Intercanvi de dades entre administracions públiques. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (2), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i2.386
Publicat a 21 Nov 2006.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus