Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Editorial

Baixar

A- A+
Alt. Display

Editorial

Editorial

Author:

Pere Fabra

Resum

L'àmplia i variada temàtica jurídico-política dels articles que conformen aquest segon número de la revista IDP il·lustra perfectament els objectius per als quals la vam crear i que posàvem de manifest en la presentació del primer número: analitzar amb rigor els canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació i els seus usos -i, en particular Internet- estan imposant en els àmbits del dret i de la política -de fer dret i de fer política: en definitiva de fer societat-, així com analitzar les transformacions que aquests nous mitjans i usos impliquen.

En paral·lel a la posada en marxa d'aquesta publicació, la UOC, des dels Estudis de Dret i Ciència Política, impulsa un Congrés anual que, sota el mateix nom d'Internet, Dret i Política convoca anualment els especialistes que fan treball de recerca, anàlisi i reflexió al voltant d'aquests àmbits, ja sigui des d'una perspectiva estrictament jurídica com politològica o sociològica. El monogràfic d'aquest segon número d'IDP recull precisament un ampli ventall del conjunt de contribucions que es van fer a la primera edició d'aquest Congrés, amb temàtiques relatives a administració electrònica, democràcia electrònica, protecció dels consumidors a Internet, intercanvi de dades entre administracions públiques, o la seguretat a Internet. La secció d'articles inclou també un estudi sobre la responsabilitat dels proveïdors d'Internet per les infraccions de propietat intel·lectual, un altre sobre les aplicacions d'Internet en l'administració tributària i una molt oportuna presentació del règim tècnic i jurídic del nou nom de domini .CAT, que va ser aprovat pel consell de l'ICANN el dia 15 de setembre de 2005 i que vol servir com a punt de trobada a la xarxa de tota la comunitat lingüística i cultural catalana.

How to Cite: Fabra, P., 2006. Editorial. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (2), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i2.379
Publicat a 21 Nov 2006.

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus