Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: De la digitalització a la innovació tecnològica: valoració jurídica del procés de modernitza...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

De la digitalització a la innovació tecnològica: valoració jurídica del procés de modernització de les administracions públiques espanyoles a l'última dècada (2004-2014)

Author:

Julián Valero Torrijos

Universitat de Múrcia, ES
X close

Resum

Durant els últims deu anys s’han produït avenços importants en la implantació de l’administració electrònica a Espanya. En el procés esmentat han tingut un protagonisme destacat les reformes legals impulsades durant aquest període. Aquest article té per objectiu analitzar-ne l’abast, no només tenint en compte el seu sentit inicial, sinó, a més i sobretot, les demanes exigides pel context social actual i tecnològic. En última instància, es tracta de determinar fins a quin punt el marc normatiu vigent resulta adequat a aquests efectes i, en el seu cas, el canvi de paradigma jurídic que cal per arribar a l’objectiu esmentat.

How to Cite: Valero Torrijos, J., 2014. De la digitalització a la innovació tecnològica: valoració jurídica del procés de modernització de les administracions públiques espanyoles a l'última dècada (2004-2014). IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (19), pp.117–129. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i19.2466
Publicat a 01 Nov 2014.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • ePUB (ES)

    comments powered by Disqus