Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Els principis de les dades obertes en la legislació espanyola

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Els principis de les dades obertes en la legislació espanyola

Author:

Agustí Cerrillo i Martínez

Universitat Oberta de Catalunya, ES
About Agustí

Catedràtic de Dret administratiu a la Universitat Oberta de Catalunya. 

Ha publicat en elsdarrers anys entre d'altres els següents treballs: El principio de integridad en la contratación pública. Mecanismos para la prevención de los conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción. Cizur Menor: Thomson-Reuters-Aranzadi (2014); El uso de medios electrónicos en la difusión de información pública. A: Fernández Salmerón, M.; Valero, J. Régimen jurídico de la transparencia. Acceso, uso y reutilitzación de la información del sector público. Cizur Menor: Aranzadi-Thomson (2014); Transparencia administrativa y lucha contra la corrupción en la Administración local. Anuario del Gobierno Local, 2011 (2012); Fundamental interest and open data for re-use. International Journal of Law and Information Technology, núm.20 (3) (2012); Public Sector Information Re-use and its impact in Transparency. European Law Journal, núm.18 (6) (2012).

X close

Resum

Les dades públiques que es posen a la disposició dels ciutadans han de complir unes determinades característiques que persegueixen garantir que es puguin reutilitzar fàcilment per a generar informació o serveis nous i, al capdavall, per a incrementar la transparència de les administracions públiques. En aquest article s'examina el reconeixement d'aquestes característiques en la legislació espanyola i s'analitza el seu reflex en els portals de dades obertes impulsats per les administracions públiques espanyoles en els darrers anys, per mitjà de la lectura dels avisos legals que difonen els portals de dades obertes de l'Administració general de l'Estat i de les comunitats autònomes. Finalment, es fan diferents propostes per a garantir la reutilització adequada de les dades.

How to Cite: Cerrillo i Martínez, A., 2014. Els principis de les dades obertes en la legislació espanyola. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (19), pp.62–77. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i19.2418
Publicat a 01 Nov 2014.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • ePUB (ES)

    comments powered by Disqus