Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La presentació i el pagament de declaracions tributàries per via telemàtica

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

La presentació i el pagament de declaracions tributàries per via telemàtica

Author:

Rafael Oliver Cuello

Universitat Pompeu Fabra, ES
About Rafael

Senior lecturer in Finance and Tax Law

Law Department

X close

Resum

La presentació i el pagament de declaracions tributàries per via telemàtica ha estat objecte d'una recent regulació comuna per mitjà de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària. Aquesta ordre estableix, fonamentalment, una regulació comuna del sistema de presentació telemàtica de les autoliquidacions i declaracions informatives, refonent en una sola norma la regulació existent, evitant la dispersió normativa. Aquesta regulació comuna, sens dubte, contribuirà a aclarir i simplificar l'aplicació de les normes tributàries en aquest camp tan nou i canviant, i a millorar la seguretat jurídica.

 Per mitjà d'aquesta ordre ministerial es regulen, entre altres temes, les formes de presentació de les autoliquidacions (inclòs el nou sistema de signatura amb clau d'accés en un registre previ com a usuari, denominat PIN 24 hores), les autoliquidacions de presentació electrònica obligatòria per internet, el procediment general per a la presentació electrònica per internet de les autoliquidacions, les formes de presentació de les declaracions informatives, les declaracions informatives de presentació electrònica obligatòria per internet (entre altres, la polèmica declaració telemàtica obligatòria del resum anual de l'impost sobre el valor afegit) i també el procediment per a la presentació electrònica per internet de les declaracions informatives.

How to Cite: Oliver Cuello, R., 2014. La presentació i el pagament de declaracions tributàries per via telemàtica. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (18), pp.82–96. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i18.2309
Publicat a 01 Jun 2014.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus