Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La regulació de la factura electrònica en el sector públic

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

La regulació de la factura electrònica en el sector públic

Author:

Ana Maria Delgado

Resum

La regulació de l'ús de la factura electrònica en les administracions públiques ha estat recentment modificada per mitjà de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. Mitjançant aquesta norma es vol fonamentalment lluitar contra la morositat de les administracions públiques, per mitjà de l'impuls de la utilització de la factura electrònica i la creació d'un registre comptable, de manera que s'agilitin els procediments de pagament als proveïdors i es coneguin amb més detall les factures pendents de pagament.

També es regulen en aquesta norma legal, entre altres temes, el registre comptable de factures i el procediment de tramitació en les administracions públiques, els efectes de la recepció de la factura electrònica, les facultats dels òrgans de control i col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la validesa de la factura electrònica davant les administracions públiques i els seus  efectes tributaris, l'intercanvi d'informació entre la hisenda pública i els òrgans pagadors de les administracions públiques sobre els seus deutors i els pagaments als proveïdors, la factura electrònica en les empreses que prestin serveis al públic en general d'especial transcendència econòmica i l'eficàcia executiva de la factura electrònica.

How to Cite: Delgado, A.M., 2014. La regulació de la factura electrònica en el sector públic. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (18), pp.97–107. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i18.2306
Publicat a 01 Jun 2014.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus