Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Com prevenir conductes abusives i delictes tecnològics a l’empresa? Estudi interdisciplinari...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Com prevenir conductes abusives i delictes tecnològics a l’empresa? Estudi interdisciplinari sobre polítiques d’ús de les TIC, prevenció i gestió de “conflictes” en una mostra d’empreses espanyoles

Author:

Jose R. Agustina

Universitat Internacional de Catalunya
About Jose R.
Doctor and lecturer, Universitat Internacional de Catalunya
X close

Resum

L'estudi de les conductes desviades dels treballadors en l'ús dels recursos informàtics que l'empresa posa a la seva disposició (l'ordinador, el correu electrònic, el telèfon mòbil, les PDA…) constitueix una àrea de recerca de interès creixent, en bona mesura pel impacte econòmic que té, directe i indirecte, en els beneficis empresarials. En aquest article s'analitzen les estratègies de prevenció i control de l'ús de les noves tecnologies per part dels treballadors en una mostra d'empreses espanyoles.

 El govern i la direcció de persones i la prevenció de conductes abusives, si més no, necessita cercar fórmules de gestió que tinguin en consideració els diferents aspectes ètics, motivacionals i jurídics implicats, de manera que el control necessari no menyscabi la generació i el manteniment d'un indispensable clima de confiança en el si de les organitzacions.

Aquest estudi vol aportar més coneixement de la realitat sobre com s'implanten diferents mecanismes de control, en sintonia amb recerques semblants, si bé posa l'èmfasi en l'activitat de control mateixa i en la reacció de l'empresa, més que no pas en els actes deslleials o abusius dels treballadors. A tall de conclusió, se suggereixen algunes orientacions pràctiques adreçades a les empreses a l'hora d'emprendre el control de l'activitat dels treballadors en l'ús de les TIC.

How to Cite: Agustina, J.R., 2013. Com prevenir conductes abusives i delictes tecnològics a l’empresa? Estudi interdisciplinari sobre polítiques d’ús de les TIC, prevenció i gestió de “conflictes” en una mostra d’empreses espanyoles. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (16), pp.7–26. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i16.1806
Publicat a 15 Jun 2013.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • ePUB (ES)

    comments powered by Disqus