Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: Aspectes substantius del procediment administratiu per a la salvaguarda de drets de propieta...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

Aspectes substantius del procediment administratiu per a la salvaguarda de drets de propietat intel·lectual a internet

Author:

Fernando Carbajo Cascón

Universidad de Salamanca, ES
About Fernando
Tenured lecturer in commercial law, University of Salamanca
X close

Resum

Aquest treball vol aprofundir en les condicions substantives o materials establertes en l'art. 158.4 paràgraf 2n. del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, introduït per la disposició final 43a. de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, perquè la Secció Segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual pugui procedir a ordenar la retirada de continguts o la interrupció de serveis de la societat de la informació que vulnerin drets de propietat intel·lectual. Concretament s'analitza què s'ha d'entendre per vulneració de drets de propietat intel·lectual a l'efecte del procediment administratiu d'interrupció de serveis de la societat de la informació o retirada de continguts infractors i se'n proposa una interpretació àmplia que inclogui no solament les infraccions directes dels drets exclusius comeses per prestadors de serveis de la societat de la informació sinó també les infraccions indirectes de la propietat intel·lectual comeses pels prestadors de serveis d'intermediació, pensant fonamentalment en els webs d'enllaços.

How to Cite: Carbajo Cascón, F., 2012. Aspectes substantius del procediment administratiu per a la salvaguarda de drets de propietat intel·lectual a internet. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (15), pp.7–16. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i15.1522
Publicat a 31 Dec 2012.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • ePUB (ES)

    comments powered by Disqus