Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària

Baixar

A- A+
Alt. Display

Monograph

La seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària

Author:

Rafael Oliver

UPF
About Rafael

Lecturer in Financial and Tax Law. Universitat Pompeu Fabra

X close

Resum

La regulació de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) s'adequa a la legislació bàsica i a la normativa de desenvolupament sobre administració electrònica. Fins i tot, s'ofereixen alguns serveis addicionals que no estan previstos entre els que constitueixen el contingut mínim i els serveis a disposició dels ciutadans recollits en la norma reglamentària. Es tracta d'una regulació necessària perquè funcioni l'Administració electrònica, especialment en el camp tributari i en l'Administració estatal, que sempre ha estat pionera en aquesta matèria.

 

En aquesta regulació, exerceixen un paper molt important els principis rectors de la seu electrònica. La normativa estableix de forma clara i expressa l'obligació que les seus electròniques se subjectin als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. Així mateix, una de les qüestions més importants de la regulació de la seu electrònica és el règim de responsabilitat del titular d'aquesta seu. L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta seu.

 

La identificació de les seus electròniques mitjançant els sistemes de signatura electrònica és també una qüestió transcendental en el funcionament d'aquestes seus i en el de l'Administració electrònica, en general. A més, actualment són cada vegada més nombrosos els supòsits d'actuació administrativa automatitzada i, per tant, cal regular clarament els sistemes de signatura electrònica en aquests casos. En relació amb això, cal destacar l'experiència en el camp tributari, pel que fa a l'expedició dels certificats tributaris, quan es regula la verificació del contingut, l'autenticitat i la validesa del certificat per mitjà de l'anomenat codi segur de verificació.

How to Cite: Oliver, R., 2011. La seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (12), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i12.1163
Publicat a 13 Oct 2011.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • EPUB (ES)

    comments powered by Disqus