Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La mediació i l'arbitratge de consum: explorant sistemes d'ODR

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

La mediació i l'arbitratge de consum: explorant sistemes d'ODR

Author:

Immaculada Barral

Universitat de Barcelona
About Immaculada

Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho civil de la Universidad de Barcelona.

X close

Resum

La utilització dels mitjans alternatius de resolució de conflictes (ADR) en l'àmbit de les reclamacions de consum té un marc legal específic a Espanya -i també a la UE- des del 1993, que deriva de les seves característiques especials. Algunes són d'encuny exclusivament jurídic: es tracta de reclamacions en què el marc legal aplicable és el denominat dret de consum; d'altres tenen un suport bàsicament fàctic: solen tenir poca entitat econòmica, és a dir, entren en la categoria del que denominem small claims, i el fet que les reclamacions -en alguns casos que van en augment- siguin transfrontereres condiciona l'opció entre jurisdicció tradicional i ADR, com també tindrem ocasió d'analitzar. Cal afegir a aquests elements jurídics i fàctics un element important de política legislativa en un àmbit de la UE: els ADR s'entenen com un instrument bàsic per a garantir l'accés dels consumidors a la justícia, però alhora, en l'àmbit del comerç electrònic, són un element de gran transcendència en la creació de la denominada confiança electrònica o e-confidence. Per aquest motiu, s'exploren contínuament processos de resolució en línia de conflictes (on-line dispute resolution, ODR). Els ODR pretenen la màxima eficàcia oferint un suport tècnic capaç de solucionar una controvèrsia amb la intervenció d'un tercer o sense, i dins o fora de l'organització de l'empresari. D'aquesta manera, s'usa un mateix expedient tècnic per a posar en marxa successivament més d'un ADR, o es potencien els mecanismes automàtics que prescindeixen dels conceptes jurídics i, en mig de l'exploració constant, Espanya aposta per l'arbitratge electrònic de consum en el RD 236/2008. A aquests temes ens referirem a continuació.

How to Cite: Barral, I., 2011. La mediació i l'arbitratge de consum: explorant sistemes d'ODR. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (11), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i11.812
6
Baixades
Publicat a 17 Jan 2011.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • PDF (CA)

    comments powered by Disqus