Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: El principi de neutralitat tecnològica i de serveis a la UE: la liberalització de l’espectre...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

El principi de neutralitat tecnològica i de serveis a la UE: la liberalització de l’espectre radioelèctric

Author:

Cristina Cullell March

Universidad Internacional de Catalunya, ES
About Cristina

CULLELL, C. "The Harmonization of the Digital Dividend in the European Union: Institutionalising the European Radio Spectrum Policy" III European Communication Conference. (To be presented in Hamburg, October 2010)

 

CULLELL, C "The European DVB-H Standard for Mobile TV: the Analysis of the Decision Making Process in the EU and the Role of Telecom and Electronic Industry." II EUropean Communication Conference. 2008.

 

CRUSAFON, C. y CULLELL, C. "La televisión digital 2.0: la televisión digital móvil. Anàlisis del panorama internacional". Congreso Investigar en comunicación. Universidad de Santiago de Compostela. Enero 2008.

 

CULLELL, C. "Las autoridades reguladoras en el proceso de digitalización: el caso del Consejo del Audiovisual de Catalunya" XIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en Comunicación. Universidad San Jorge. Zaragoza. 2006

 

CULLELL, C. "La implantación de la TDT en España. Análisis del caso catalán como muestra de aplicación de una nueva tecnología de ámbito autonómico" IV Coloquio España-Brasil de Ciencias de la Comunicación. Construir la Sociedad de la Información. Universidad de Málaga. 2006

X close

Resum

L'impacte dels avenços tecnològics sobre la xarxa radioelèctrica ha donat lloc a la revisió del model de gestió tradicional de command and control per altres formes de gestió orientades a una eficiència i flexibilitat més grans. Un dels eixos bàsics d'aquestes reformes és la introducció dels principis de neutralitat tecnològica i de serveis, l'aplicació dels quals suposa que les autoritats de regulació deixen de fixar la tecnologia i els serveis que cal prestar en una determinada banda de l'espectre radioelèctric. A la Unió Europea, aquests principis es consoliden com a principis de regulació amb la reforma del marc regulador de les comunicacions electròniques del 2009. A partir de llavors els principis esmentats inspiren l'activitat normativa de les autoritats de regulació dels estats membres.

How to Cite: Cullell March, C., 2011. El principi de neutralitat tecnològica i de serveis a la UE: la liberalització de l’espectre radioelèctric. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (11), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i11.1017
Publicat a 17 Jan 2011.
Revisat

Baixades

  • PDF (ES)

  • PDF (CA)

    comments powered by Disqus