Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La reforma projectada de la Comissió de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura i e...

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

La reforma projectada de la Comissió de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura i el “procediment per al restabliment de la legalitat”, la instrucció i resolució del qual es vol atribuir a la seva proposada Secció Segona.

Author:

Pablo Ferrándiz

Lyrd-IP Abogados, ES
About Pablo
Profesor / Consultor de los Estudios de Derecho y Ciencias Políticas, Universitat Oberta de Catalunya («U.O.C.»). Presidente de la Sección de Derechos de Propiedad Intelectual e Imagen del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona («I.C.A.B.»). Abogado especialista en Litigación & Resolución de Disputas en Civil / Mercantil y en Propiedad Industrial / Intelectual
X close

Resum

La disposició final segona del Projecte de llei d'economia sostenible que el Govern ha presentat al Congrés dels Diputats projecta crear una nova comissió de propietat intel·lectual al si del Ministeri de Cultura, que passarà a estar integrada per dues seccions: la Secció Primera i la Secció Segona. En particular, a la Secció Segona es vol atribuir la instrucció i resolució d'un nou procediment administratiu, anomenat per al restabliment de la legalitat, el qual podrà finalitzar amb l'adopció de mesures de restricció a la prestació de serveis de la societat de la informació, com ara la interrupció del servei o la retirada de les dades, quan vulnerin drets de propietat intel·lectual, però sempre que el seu responsable ho dugui a terme amb ànim de lucre, directe o indirecte, o hagi causat o sigui susceptible de causar un dany patrimonial. Encara que l'execució de tals mesures requerirà l'autorització judicial prèvia mitjançant una interlocutòria, l'òrgan competent per a la qual és el Jutjat Central Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional, l'atribució a una administració pública de competències per a resoldre controvèrsies o conflictes entre particulars, sobre drets (els de propietat intel·lectual) de naturalesa estrictament privada (això és, uns drets, encara que sigui especial, de propietat), planteja no pocs interrogants passant l'assumpte pel tamís del principi de separació de poders que consagra l'article 117 de la Constitució i qüestiona la neutralitat de l'Administració pública, ja que no es justifica degudament en el projecte de llei que amb la seva actuació serveix, com exigeix l'article 103 del text fonamental, amb objectivitat, als interessos generals.
How to Cite: Ferrándiz, P., 2010. La reforma projectada de la Comissió de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura i el “procediment per al restabliment de la legalitat”, la instrucció i resolució del qual es vol atribuir a la seva proposada Secció Segona.. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (10), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i10.825
Publicat a 01 Jul 2010.
Revisat

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus