Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Llegir: La participació electrònica: estat de la qüestió i aproximació a la seva classificació

Baixar

A- A+
Alt. Display

Articles

La participació electrònica: estat de la qüestió i aproximació a la seva classificació

Author:

Rosa Borge

Resum

En aquest article es presenta una anàlisi de la situació de la participació política electrònica en l'actualitat, principalment a Catalunya i a Espanya. Són molt nombroses les experiències d'aquest tipus que estan sorgint arreu, fruit tant de la iniciativa privada com de la pública: vot electrònic, debats, fòrums i consultes per Internet, plataformes municipals pel desenvolupament de la participació, parlaments oberts, webs dels partits on es creen canals de comunicació amb els ciutadans, etc. En un intent d'ordenar aquesta varietat d'experiències, desenvoluparem un sistema classificatori, tot seguint l'escala d'Arnstein sobre nivells de participació, per a posteriorment descriure en detall les iniciatives de vot electrònic i les formes de participació política electrònica basades en Internet. Finalment, s'avaluaran les noves iniciatives de participació electrònica respecte al model de democràcia al qual contribueixen o reforcen. La conclusió és que malgrat la varietat i el nombre d'experiències, la gran part pertanyen als nivells d'informació i comunicació, i resten per tant dins dels límits establerts pel model de la democràcia representativa. Amb tot, hi ha experiències, sobretot en l'àmbit local, amb voluntat de superar aquest model i que constitueixen canals per a la deliberació i la participació en la presa de decisions.

How to Cite: Borge, R., 2005. La participació electrònica: estat de la qüestió i aproximació a la seva classificació. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (1), p.None. DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i1.367
Publicat a 01 Jul 2005.
Revisat

Baixades

  • PDF (CA)

  • PDF (ES)

    comments powered by Disqus